Mặt trái của Frameworks


Từ Framework đã quá thông dụng. Nhờ nó mà số dòng code của chúng ta giảm đi thấy rỏ. Và các ứng dụng ngày nay, còn có thêm một yêu cầu về frameworks dùng. Tuy nhiên, có một điều mà hầu như ai cũng biết: mặt trái của nó.Tôi đã dùng JSF ngay từ khi bắt đầu đến với Java WEB. Một components base framework, giúp ta tối ưu hoá việc sử dụng MVC trong web. Tôi đã hầu như không gặp bất kỳ một trở ngại nào trong các ứng dụng thuộc loại cổ điển (các bài quản lý như: thư viện, sinh viên, nhân viên, thư viện, ...).

Nhưng khi dùng Ajax thì thật sự nó là một gánh nặng. Muốn làm một component Ajax cho JSF quả là rất khó khăn - dĩ nhiên là không phải không làm được. Bạn cần có một kiến thức rỏ ràng về vòng đời các thành phần, biết cách vượt qua một số giai đoạn, và một thành phần không thể không biết là PhaseListener.

Có một số hãng phát triển cho mình một số Ajax for JSF frameworks như IceSoft với icefaces, Jboss với Richfaces, và Oracle với Netadvantage. Tuy nhiên, việc dùng frameworks nào cần có một bước phân tích tỉ mỉ về tất cả các vấn đề cần phải dùng frameworks. Đó là chưa kể đến vấn đề về lỗi kỹ thuật của nó, và thường thì ta phải chờ fix, đó là một ảnh hưởng rất lớn đến dự án.

Ở tầng business thì ta không thể phủ nhận những tính năng của Spring. Tuy nhiên, mặt tối của nó đã dẫn đến một bài viết về một cuộc phỏng vấn điển hình mà Giovani Salvador nhắc đến trong bài Java Architectural Knowledge for Job Interviews. Are we prepared? Nó cũng làm tôi nhớ đến vấn đề mà Robert Nocera đưa ra là gọi Stored Procedures từ JDBCTemplate của Spring.

Và cuối cùng: “Một giải pháp hoàn hảo là giải pháp không dùng Frameworks”.

Cao Trong Hien

,

0 Responses to "Mặt trái của Frameworks"

Đăng nhận xét