KonaKart: Java Shopping Cart miễn phí


Hãng DS Data Systems Anh vừa cho ra đời KonaKart v2.2.4.0, một hệ thống shopping cart miễn phí bằng được viết bằng java. KonaKart bao gồm các tính năng cần thiết cho một online shopping cart, dựa trên các tính năng của osCommerce nổi tiếng.
KonaKart dựa trên giải pháp của Java / JSP / XML dùng các java API và các interface của SOAP Web Service kết nối với nhau.

Hầu hết các tính năng trên bản 2.2.4.0 là thêm tính năng quản lý nhóm khách hàng, nhiều loại giá và hệ thống lên hệ trực tiếp.

Khách hàng có thể được sắp vào nhóm như nhóm đại lý, khách hàng thân thiết hay sinh viên-học sinh. Thông tin về nhóm có thể dùng để phân định giá bán, thăng cấp và còn có thể dùng email.

Trường hợp một sản phẩm thể có nhiều loại giá. Vì dụ, có thể là giá dành cho hệ thống đại lý, giá cho khách hàng thân thiết và giá thường. Giá hiển thị phụ thuộc vào nhóm mà khác hàng đó thuộc về.
Bạn có thể xem thêm các thông tin về nó trên http://www.konakart.com.

Cao Trong Hien

,

0 Responses to "KonaKart: Java Shopping Cart miễn phí"

Đăng nhận xét