Những quyển sách được chờ đợi trong năm 2008

Sau đây là những quyển sách sắp phát hành từ những nhà xuất bản InformIT, Pearson và Pragmatic Bookhelf được chờ đợi trong năm 2008.

1. SOA Design Patterns - tác giả: Thomas Erl
Xem chi tiết : http://safari.informit.com/9780136135166

2. Core Servlets and JavaServer Pages, Volume 2: Advanced Technologies, 2nd Edition
Xem chi tiết trên : http://www.informit.com/store/product.aspx?isbn=0131482602&rl=1

Nếu bạn là một Ruby & Rails developers có một số sách mới dành cho bạn do nhà xuất bản Pearson ấn hành:

3. The Rails Way - tác giả: Obie Fernandez
Xem chi tiết : http://www.informit.com/title/0321445619

4. Design Patterns in Ruby – tác giả: Russ Olsen
Xem chi tiết : http://www.informit.com/title/0321490452

6. RailsSpace: Ruby on Rails Tutorial(dvd tutorial product)
Xem chi tiết : http://www.informit.com/title/0321517067

Dành cho những người phát triển GWT :

7. Google Web Toolkit Applications – tác giả: Ryan Dewsbury
Xem chi tiết : http://www.informit.com/title/0321501969

8. Google Web Toolkit Solutions – tác giả: David Geary
Xem chi tiết : http://www.informit.com/title/0132344815

Sắp ra đời từ nhà sách Pragmatic Bookshelf:

9. Prototype and script.aculo.us – tác giả: Christophe Porteneuve
Xem chi tiết: http://pragprog.com/titles/cppsu

10. Rails for PHP Developers -tác giả: Derek DeVries
Nếu bạn là một PHP dev muốn tìm hiểu Rails thì không thể không xem qua. Xem chi tiết: http://pragprog.com/titles/ndphpr


Cao Trong Hien

0 Responses to "Những quyển sách được chờ đợi trong năm 2008"

Đăng nhận xét