NetBeans – Đã chính thức ra bản 6.0


NetBeans IDE miễn phí hoàn toàn, là một open-source IDE cho developers. Bạn có thể lấy toàn bộ những tools mà bạn cần để làm một ứng dụng desktop, enterprise, web và các ứng dụng cho mobile, bằng Java, C/C++ và cả Ruby. Nó có thể chạy trên nhiều HDH bao gồm Windows, Linux, Mac OS X và Solaris; dễ dàng cài đặt và sử dụng.
Ra mắt bản 6.0 bao gồm cả sự thay nâng cấp các tính năng sẵn có và thêm các tính năng mới, bao gồm một trình soạn thảo thay đổi một số thành phần, hỗ trợ thêm một số ngôn ngữ, một số tính năng
mới, và xử lý cài đặt và cấu hình dễ dàng hơn. Một số tính năng nổi bật:
Java GUI Builder dễ dùng
Tạo một giao diện chuyên nghiệp bằng cách sắp đặt và chỉnh các thành phần trên canvas.

Visual Web và phát triển Java EE
Xây dựng chuẩn ứng dụng web dùng Ajax, CSS, và JSF. Đẩy đủ các tools cho việc phát triển EJB.

Visual Mobile Development
Tạo, test và debug các ứng dụng GUI chạy trên các thiết bị cầm tay, set-top boxes, và PDAs.

Visual UML Modeling
Hỗ trợ 8 mô hình thiết kế: Activity diagram, Class diagram, Collaboration diagram, Component diagram, Deployment diagram, Sequence diagram, State diagram, và Use Case diagram. Phân tích và thiết kế UML, sau đó phát sinh code.

Hỗ trợ Ruby và Rails
Một trình soạn thảo Ruby mạnh(với code completion), debug, và hỗ trợ đầy đủ cho Rails. Bao gồm JRuby runtime.

C and C++ Development
Đầy đủ tính năng cho phát triển C/C++, gồm trình soạn thảo, bugg, project mẫu, và hỗ trợ cấu hình multiple project.

Cao Trong Hien

,

0 Responses to "NetBeans – Đã chính thức ra bản 6.0"

Đăng nhận xét