Có một nhân viên mới? Đưa anh ta một Cookbook!

Ta đã có đủ lập trình viên cho một dự án và muốn tăng tốc nó, lúc đó dĩ nhiên là phải tìm thành viên mới cho nhóm, và thường thì không phải vậy (project nhanh hơn). Trong một khoảng thời gian dài để tìm ra một cách thích hợp - tự mình trainning và cùng làm việc – nhưng cũng không khá hơn được. Tốt hơn hết là hãy ngồi cạnh bên newbies và dùng tất cả khoảng thời gian quý giá của mình để trainning. OK... cứ cho là vậy, nhưng sẽ ra sao nếu ta không phải cần 1 mà cần hơn thế? Trainning tiếp ư? Các bạn thân mến, hãy viết cho project mình một “Cookbook”, nó sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian.

Tôi là một thành viên phát triển cho một project bao gồm nhiều java applications cùng dùng một database là Oracle. OK… mọi công ty đều thế cả, nhưng đều có một điểm chung khi có thêm một thành viên mới, và dĩ nhiên là anh ta cần người giúp để có thể làm việc. Mọi người đều có một nhiệm vụ cho mình và dĩ nhiên là họ cũng không còn thời gian để làm chuyện đó. Anh ta sẽ không thể theo kịp, và project sẽ có sự xáo trộn!!!

Những điều mà cookbook cần có:
1. Nội dung phải là tutorial hay hướng dẫn sử dụng, hoặc cả hai.
2. Cung cấp những thông tin cần thiết cho newbie để họ có thể tự làm
3. Bao gồm đầy đủ code
4. Miêu tả ngắn về nội dung cần làm
5. Và nhất là phải có code ví dụ
(dịch từ http://blog.technocog.com/?p=10)

Cao Trong Hien

0 Responses to "Có một nhân viên mới? Đưa anh ta một Cookbook!"

Đăng nhận xét