iPod Touch và iPhone sẽ hỗ trợ java


Phiên bản hiện giờ của iPod Touch và iPhone không hỗ trợ ngôn ngữ java, nhưng sắp tới sẽ có. Theo một viên chức từ Sun Microsystems cho rằng anh ta tin chắc rằng trong tương lai Java sẽ được hỗ trợ trong các thiết bị này.

Anh ta cũng nói Apple đang lên kế hoạch cho ra một sản phẩm có hỗ trợ cho người phát triển( SDK) trong năm 2008 (Khoảng tháng 2), bằng cách mở rộng Java ME .
Bắt đầu một làn sóng phần mềm, và các sản thiết bị di động ra đời khi chính thức dùng SDK. Ta sẽ giải quyết được một số vấn đề như có thể chạy flash trên safari. Tất cả updates sẽ làm cho iPod Touch và iPhone tốt hơn và nhiều tính năng hơn.

Theo(computerworld)

Cao Trong Hien

,

0 Responses to "iPod Touch và iPhone sẽ hỗ trợ java"

Đăng nhận xét